Privacy Policy

 

Personopplysninger
Vi er veldig opptatt av at personopplysningene dine blir håndtert på en betryggende måte. Vi vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift. Personvernerklæringen vil bidra til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket.

Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du er kunde hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse. mobilenummer og e-postadresse. Denne informasjonen trenger vi for å opprette deg som kunde. Når vi skal sende varene til deg, trenger vår transportør din kontaktinformasjon.

Vi er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi vil at det skal være 100% trygt å handle hos oss, derfor oppbevarer vi også IP-adressen, for å unngå svindel.

Cookies

Generelt bruker vi ikke cookies på hjemmesiden vår, utenom at vi logger IP-adresse, hvilke land du kommer ifra.og hvilken del av hjemmesiden du har besøkt. Loggen blir oppbevart i 1 måned før den automatisk blir slettet. Dette er for å sikre oss mot hacking og svindel.

Post

Vi tilbyr kundene våre å motta ulike tilbud og nyheter på e-post, skype, mobil og lignende. Dette er frivillig og kunden må si ifra hvis de ikke ønsker slik kommunikasjon på salg@johankvalsvik.no

E-postadressen, navn og adresse lagres i en egen database, deles ikke med andre og vil slettes når det ønskelig fra kunde. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding på at den ikke er aktiv.

johankvalsvik.no selger ikke personopplysninger til tredjepart. Firmanavn, adresse og leveringsadresse ved salg, blir videreformidlet til transportøren og tollmyndighet slik at vi kan levere varen mest effektivt. I enkelte tilfeller, der kunden selv ønsker blir kontaktnavn, telefonnummer og epost-adresse viderelevert til transportør.

Behandlingsansvarlig

Johan Kvalsvik AS, Akkarfjord daglig leder som har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysninger.

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene lagres elektronisk i datasystemene til Johan Kvalsvik AS, og forblir lagret og behandlet så lenge det foreligger gyldig samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag.

Dine rettigheter

Personer med registrerte personopplysninger lagret hos JohanKvalsvik.no har følgende rettigheter:

  • Be om tilgang til opplysninger som er lagret om dem
  • Be om retting av opplysninger som er uriktige
  • Be om sletting av opplysninger
  • Be om begrensning av behandling
  • Å protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til tredjepart
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger

 

Kontaktinformasjon 

For ytterligere informasjon om personvern og dine rettigheter i forbindelse med lagring av personopplysninger, eller om du ønsker innsyn, å reservere deg eller be om retting eller sletting, ta kontakt med oss i Johan Kvalsvik AS på vår mailadresse salg@johankvalsvik.no

Akkarfjord, 1. juni 2018

Ved bruk av denne siden aksepterer du bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close